Krieger

KÖPÜK KESİCİ

Köpük Önleyiciler,Su Bazlı ve Yağ Bazlı olarak bilinmektedir.Organik köpük Önleyiciler sentetik kökenlidir.Silikon Bazlı Köpük Kesiciler genellikle siloksan polimerler olarak kabul edilmektedir ve sentetiktir.Sentetik Köpük kesicilerde mineral yağ bulunmaz,içeriğinde ise yüzey aktif madde bulunur ve bu şekilde kabul edilmektedir.Bu ürünler hayvan ve bitki kaynaklarından türetilmemiştir,ihtiyaç duyulduğu gibi fermöntöre pompalanabilmektedir.

KRIEGER ANTİFOAM 4187 

Silikonlu tip Köpük önleyici'dir.Sulu ortamlarda son derece etkili bir köpük baskılayıcıdır,mükemmel silikonlu emülsiyondur.Konsantre özelliktedir,su ile % 100 oranında karışır.Yapışma ve artık bırakmaz.Herhangi bir pH değerinde oynama yaratmaz.% 10 oranında aktif silikon içeren sulu emülsiyondur.Antifoam 4187 soğu suda mükemmel bir dağılım özelliği göstermektedir.1/1000 oranında dahi çok iyi çalışır.Antifoam 4187 ürününün akış özellikleri köpük önleyici ürününü dağıtmak için yeterli karıştırma ile bir fermantasyon sistemine ihtiyaç duyulduğu şekilde pompalanabilir.Biyolojik parçalanabilir özelliktedir.

KRIEGER ANTİFOAM S39

İyonik olmayan emülsiyonlar içerir.Mükemmel bir Köpük önleyici ve Köpük giderici'dir.% 30 oranında aktif silikon içerir emülsiyon surfektanı çok özeldir.Su ile her oranda karışır,su içerisinde mükemmel bir dağılım gösterir.1/1000 oranında sirkülasyonlu sistemler için aranılan bir Köpük Kesici'dir.Köpüklenme başlamadan önce veya sonra kullanılabilir.Görünümü sütlü beyaz renktedir,ancak su içerisinde renk değişikliğine neden olmaz.Saklama mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.Çok hızlı bir şekilde Köpüğü indirme özelliğine sahiptir,köpüğü aynı seviyede tutmak için dozajlama yapılması gerekir.Soğuk ve ılık suda çok etkilidir,Biyolojik olarak parçalanır.

KRIEGER ANTİFOAM 4100

En büyük özelliği yüksek ve düşük pH aralığında çalışmasıdır.Sudaki kaynama derecesinin yüksek olduğu derecelerde dahi çalışma özelliğine sahiptir.Su ile her oranda karışır yüksek sıcaklıklarda yapışma yapmaz,buda diğer köpük kesicilerden farklı olmasını sağlar.Görünümü tam sütbeyaz değildir,dağıtımın sürekliliği için dozajlama ünitesi kullanılabilir.Silikon miktarı çok düşüktür,özellikle içeriğindeki surfektanların oranı daha yüksektir.Biyolojik olarak parçalanır,çevre dostudur.

KRIEGER ANTİFOAM ROD-50

İyonik olmayan emülsiyonlar içeren su bazlı Köpük giderici'dir.% 30 oranında aktif silikon içeren emülsiyondur.Su ile her oranda karışım özelliğine sahip köpük kesme gücü enyüksek olan ürünümüzdür.Özellikle sirkülasyonlu su sistemlerinde problem olmuş köpüğün hızlı indirilmesi ve köpüğün aynı seviyesinde kalması için kullanılmaktadır.Bunun için köpüklenme başlamadan kullanılır. Ancak Köpüklenme başladıktan sonrada kullanılabilir.Bu ve benzer çok kuvvetli köpük kesici ürünlerde suyun içerisine köpüklenme henüz başlamadan atılması karışımın % 100 olmasını sağlar buda dozajlama maliyetini düşürür.

KÖPÜK KESİCİ KULLANIMI HAKKINDA

Köpüklenme meydana gelmeden köpük kesicinin eklenmesi herzaman daha iyi sonuç verir,bunun nedenini şöyle açıklanabilir.Suda hareketlenme olmadan köpük kesicinin eklenmesi köpüğü oluşturan surfektanların yapısını bozar ve hareketlenme oluştuğunda ise surfektanların yüzeyini kaplamış olur.Bu prosedüre göre uygulamak maliyeti çok düşürür.Köpük Kesiciler uygulandıkları sistemlerde pH değeri ve diğer olumsuzluklara neden olmaz.Genelde pH değerleri 6-8 arasındadır.Köpük Giderici ve Köpük Önleyici kelimeleri aynı ifadeleri hatırlatsada Köpük önleyici Köpük oluşmadan önce dozajlanan sıvı Köpük Kesici de Oluşmuş olan bir köpüğün anında indirilmesi anlamını taşır.Köpük oluşumu ya mekanik çalkalama yoluyla yada bir Fermantasyon işlemi gibi kimyasal olarak etkilenen bir mekanizma yoluyla üretilebilir.Köpük Gidericiler belirli ortamlarda çalışacak şekilde üretilir.Köpük Kesicilerin çalışmasının beklendiği ortamlar sıcaklık,pH,çözünürlük veya çözünmezlik,basınç altında veya kimyasal bileşenlerin uyumluluğunu içerebilir.

KÖPÜK KESİCİ SEÇİMİ

Köpük oluşumu,herhangi bir sıvıdaki çözünmüş moleküllerin sonucudur.Çözünmüş moleküller sıvının yüzey gerilimini değiştirir ve yüzey aktif maddeler (surfektanlar) olarak görülebilir.Surfektenlar noniyonik,anyonik,katyonik veya amfoterik olabilir.Bu sıvı sulu veya susuz olabilir.Köpük Kesicinin hızı cam balona 10 gr deterjan kokulur yaklaşık 100 gr hafif ılık su konularak çalkalanır ve çalkalama anında 1 damla köpük kesici konularak köpüğük kaç saniyede indiği belirlenir.Tekrar tekrar çalkalama işlemi yapılarak köpük kesici ürünün sürekliliğinin nekadar olduğu test edilir.Çalkalanma işleminde kabarcıklar,kabarcık duvarları boyunca sıvıyı balonun altındaki sıvıya geri çevirir.Köpük Kesici ürünler Nonyonik madde içermelidir çünkü dozajlanacağı sistemdeki birbirine zıt karekterli kimyasal ile uyum içinde olmalıdır.Sistemde nonyonik bazlı bir karışım varsa;genellikle hava-sıvı ara yüzeyinde bir hidrofobik başlık ve sulu bir çözeltide hidrofilik kuyruğa sahip olarak belirlenir.Sistemde Anyonik Surfektan varsa köpük kesicinin katyonik veya anyonik aktif madde içermemesi gerekir.Bu yine Katyonik Surfektan içeren sistemler içinde aynıdır.Köpük kesici kesinlikle Anyonik olmamalıdır. 

Sistemdeki yüzey gerilimi çok yüksek olduğunda,kabarcık oluşumu daha sert ve en üst seviyede sabit olmaktadır.Bunu düşürüp sabitlemenin tek kuralı dğru Köpük Kesiciyi bulmakla olur.Bunun için Kesme gücü yüksek sürekliliği devamlı tercih nedeni olmalıdır. Yüzey gerilimi kabarcık üzerine düştüğünde patlar.Köpükleşmeyi sağlayan maddenin köpüğü ve kabarcık oluşumunu dağıtmak için iyi bir Köpük Kesici kullanılmalıdır.  

KÖPÜK KESİCİ KRİTERLERİ

  • pH
  • Sıcaklık
  • Viskozite
  • Katı Madde İçeriği
  • Suyun veya Ürünün akış hızı ve yüksekliği
  • Köpürmenin ilk oluştuğu yere Köpük Kesici ile müdahale
  • Köpük Kesicinin sisteme nasıl dahil edildiği
  • Prosesinizde Silikonlu veya Silikonsuz Köpük Kesici seçimi

 

 

 

 

 

TOP